Inhouse Organizing


Bureau voor opruimadvies en coachingChristine van der Werf
Professional Organizer

info@inhouse-organizing.nl
06-23679791

Opleidingscertificaat NBPO
NBPO:
Om de kwaliteit van de beroepsgroep van professional organizers te waarborgen, bestaat er in Nederland een specifieke beroepsorganisatie.

De NBPO (Nederlandse Beroepsorganisatie van Professional Organizers) hanteert
o.a. een beroepscode die geheimhouding garandeert, de ethische waarden en normen beschermt en de professionalisering in stand houdt.

De eigenaar van Inhouse Organizing, Christine van der Werf, heeft haar opleiding gevolgd bij de NBPO. Voor meer informatie over de NBPO verwijs ik u graag naar www.NBPO.nl.